วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Introduce Me

ชื่อ           นางสาวอาทิตยา แก่นสิงห์
ชื่อเล่น     อีฟ (EvE)
วันเกิด      วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2535
E-mail       evelovea@hotmail.com
                 atittaya4282@hotmail.com
ปัจจุบัน     กำลังศึกษาอยู่ หลักสูตรคณิตศาสร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช